1917 - Independenta Pindului

Telegrame

Telegramă a Comitetului Provizoriu de la Samarina către Comisarul General al Italiei la Ianina, dr. Francesco Fazzi

Faţă de noua ocupaţiune grecească, ce ne ameninţă, şi care a fost iniţiată la Abela prin acte de abus de putere şi de represalii, populaţia română din Pind, resculată ca un singur om, şi înaintea unor meetiguri impunătoare, a proclamat independenţa sa, sub protecţiunea Italiei. Ea a sfinţit printr’o ceremonie religioasă steagul său, simbolul libertăţii şi civilizaţiunei latine şi s’a ales un comitet provisoriu. Reînoind jurământul sacru ce-l făcusem înainte, declarăm lumei că, luăm armele în mână pentru ca să ne opunem la ori-ce încercare de a fi subjugaţi din nou, sub urgisită stăpânire grecească. Vom vărsa sângele nostru până la cea din urmă picătură, ca să alungăm pe străinul din
munţii noştri.

Trăească Pindul indipendent! Trăească Italia!

Comitetul provizoriu: Doctor Dimitrie Diamandi, Ianaculi Dabura, Mihali Teguiani, Tachi Nibi, Zicu Araia, Alcibiadi Diamandi, Sterie Caragiani.

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe. Fond 71/1914. E2. Partea II, vol. I, f. 356v.-357f.
Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Armatolii Predania