1917 - Independenta Pindului

Documente Străine

1 Proclamaţie a comandantului Corpului 16 de Armată către locuitorii din Zagor şi Pind

Conducerea Corpului 16 Armată

Noi, Ferrero Ciancido, general de brigadă, comandant al Corpului 16 de Armată, aducem la cunoştinţa locuitorilor din regiunile Pind şi Zagor, ocupate de armatele italiene, următoarele:

Pentru scopuri pur militare, ordonăm corpurilor noastre de armată să ocupe regiunea Pindului şi a Zagorului. Armatele noastre au venit printre voi ca prieteni şi de accea vor apăra cu absolută devoţiune religia voastră, obiceiurile voastre, limba voastră şi funcţionarea şcolilor voastre. Unităţile noastre militare vor proteja siguranţa voastră şi ocrotirea internă a regiunii voastre împotriva oricărei încercări de ameninţare a bunăstării, a intereselor şi a prosperităţii voastre.

Regimul nostru este inspirat de dorinţa de a menţine bunăstarea populaţiei şi o justiţie imparţială pentru toţi.

Avem încredere în colaborarea tuturor cetăţenilor pentru ca dezvoltarea normală a vieţii publice să nu fie perturbată, ca şi în trecut; în caz contrar, şi cu regret, ne vom vedea siliţi să reprimăm într’un spirit de justiţie imparţială, dar şi cu o severitate inflexibilă, orice dezordine, orice act de nesupunere individual sau colectivă şi orice mişcare sau încercare de rebeliune.

20 Iunie 1917
General de brigadă
Comandant al Corpului 16 Armată,
C. Ferrero

V. Tega, Aromânii văzuţi de călători francezi. Extras din „Buletinul Bibliotecii Române" (vol.XI /XV/ – Serie nouă), 1984 (Institutul Român de Cercetări – Freiburg-Germania. Biblioteca Română – Freiburg-Germania), pp. 174-175 apud Stoica Lascu, Evenimentele din iulie - august 1917 în regiunea Munților Pind - încercare de creare a unei statalități a aromânilor. Documente inedite și mărturii. Studiu istoriografic și arhivistic în Revista Română de Studii Eurasiatice, Anul III, vol.3, nr. 1-2 / 2007

Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Armatolii Predania