1917 - Independenta Pindului

Presa vremii

2 Fraţii din Balcani

În timpul marelui război, trupele italiene dela Valona trecând la 1917 hotarele Greciei au fost, în drumul lor, primite cu triumf, cu flori şi cântece de populaţia românească dela Pind.

Un grup de tineri înflăcăraţi, socotind că a sosit momentul mântuirei pentru neamul românesc din Tesalia şi Epir, sub ochii binevoitori ai autorităţilor militare italiene, au reuşit să creieze în grabă o legiune de voluntari şi să arboreze în ţara numită altă dată Marea Vlahie steagul românesc tricolor.

Din nenorocire încercările făcute la Paris pentru recunoaşterea acestui succes, au
rămas zadarnice. Printre cei cari cu sfatul şi cu scrisul au lucrat întru izbânda acestei sfinte cauze a fost şi distinsul profesor universitar dela Cluj, d-l I. Ursu, a cărui întinsă şi fecundă activitate în domeniul istoric şi naţional se poate vedea, din articolul ce urmează, din care se desprinde o lumină frumoasă şi un îndemn puternic în calea viitorului întunecat al românilor dela Pind.

Parteneri: Proiect Avdela Neamunit Armatolii Predania